O&O BrowserPrivacy 16.12.86

O&O BrowserPrivacy 16.12.86

O&O Software – Commercial
Lịch sử và dữ liệu được lưu trong trình duyệt của bạn có thể tiết lộ rất nhiều về bạn và các hoạt động Internet của bạn. Cookies, ví dụ, làm cho nó dễ dàng cho các trang web để xác định và theo bạn. Chỉ với push của một nút, O&O BrowserPrivacy phá hủy tất cả các dữ liệu thu thập được trong các trình duyệt bạn sử dụng. Nó cho phép bạn thiết lập mức độ bảo mật mà dữ liệu của bạn sẽ bị phá hủy. Điều này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu nào trong trình duyệt tương ứng O&O BrowserPrivacy nên xóa vĩnh viễn cho bạn. Điều này áp dụng, tất nhiên, chỉ cho những trình duyệt được hỗ trợ bởi O&O BrowserPrivacy.

Tổng quan

O&O BrowserPrivacy là một Commercial phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi O&O Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của O&O BrowserPrivacy là 16.12.86, phát hành vào ngày 02/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/08/2019. Phiên bản phổ biến nhất là 16.12.86, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

O&O BrowserPrivacy đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

O&O BrowserPrivacy Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho O&O BrowserPrivacy!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có O&O BrowserPrivacy cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
O&O Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại